Informacija
Veikla
Prevencinės programos

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

Pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 1. Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.
 2. Praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti.
 3. Naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus.
 4. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, vykdyti sveikos gyvensenos propagandą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
 5. Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas.
 6. Rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos stiprinimo programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertinti jų veiksmingumą.
 7. Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.
 8. Planuoti ir atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
 9. Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.
 10. Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus.
 11. Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.
 12. Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
 13. Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei.
© 2014 Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sprendimas - UAB Norida