Informacija
Veikla
Prevencinės programos

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena –  tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas.


Druskininkų visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) uždaviniai:

  1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą veikiančius veiksnius, jų kitimo bei poveikio tendencijas sveikatai;
  2. Teikti valstybės bei savivaldybės institucijoms ir visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę, jos kitimo priežastis,  reikalingą profilaktinės medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo gerinimo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms  reikmėms.


Druskininkų visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) funkcijos:

  1. Kaupia savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
  2. Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, turinčius  įtakos gyventojų sveikatai;
  3. Stebi ir vertina gyvensenos svarbą sveikatai;
  4. Siekia daryti įtaką sveikatos priežiūros gerinimui bei tobulinimui ir daryti ją kuo lengviau ir paprasčiau visiems prieinamą.
 

Ataskaitos:

© 2014 Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sprendimas - UAB Norida