Informacija
Veikla
Prevencinės programos

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  organizuoja privalomuosius sveikatos mokymus:

Mokymai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1091 “ Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" nustatytus įkainius. 

Darbdaviai turi užtikrinti, kad lentelėje išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Asmenys, kuriems privalomas pirmosios pagalbos mokymas

Mokymo periodiškumas

1. Statutiniai valstybės tarnautojai (Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, teisėjai, prokurorai, antstoliai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai)

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

2. Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiai darbuotojai, sporto įstaigų treneriai ir mokytojai, kazino vadovaujantys inspektoriai, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriai ir aptarnaujantys darbuotojai, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojai, pirtininkai, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai)

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

3. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojai, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

4. Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojai

Vairavimo kursų metu

5. C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantys ir keleivius juose aptarnaujantys darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti pagal 12 val. pagrindinio mokymo temas ir kartoti kas treji metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas

6. Asmenys, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojai, medžiotojai profesionalai ir mėgėjai, sportininkai, užsiimantys šaudymo sportu, kiti asmenys, turintys leidimus laikyti ir nešioti ginklus)

Prieš pradėdami dirbti ar įsigydami ginklą pagal pagrindinio 18 val. mokymo temas ir kartoti kas penkeri metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas

 

 

Darbuotojai, kuriems privalomas higienos įgūdžių mokymas

Mokymosi periodiškumas

1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

2. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

3. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojai, tarp jų: stiuardesės, keleivinio transporto palydovai, laivų virėjai, jų padėjėjai, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojai)

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

4. Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantys darbuotojai (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu, darbuotojai bei teikiantys pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai)

Prieš pradėdami dirbti ir kas treji metai

5. Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojai

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

6. Darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą)

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

7. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

8. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose

Prieš pradėdami dirbti

 

Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Registruotis į mokymus galima: tel. 8 313 51057 arba vsb@druskininkai.lt

Susidarius didelei grupei, lektorius atvyks į Jūsų įstaigą. 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos:

 

 

 

© 2014 Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sprendimas - UAB Norida