Informacija
Veikla
Prevencinės programos

Kviečiame dalyvauti konkurse "Sveikuolių sveikuoliai"

2017 metų spalio mėnesį startuoja Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurso organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir savivaldybės.

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

Konkurso uždaviniai:

- skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, ir bendruomenėse;

- skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą;

- skatinti masišką vaikų ir jaunimo dalyvavimą konkurse.

Druskininkų savivaldybėje I etapas vyksta nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2017 m. laprkičio 3 d. Toliau, konkurso  II etapas persikelia į zonas (Šiaulių miesto, Kėdainių , Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybės) ir ten vyksta nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d. Konkurso finalas (III etapas) įvyks 2018 m. balandžio 19-20 d.
Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar bet kuris kitas medicininį išsilavinimą turintis asmuo).
Komandos skirstomos į 5 amžiaus grupes:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;              
- 1–4 klasių mokinių;           
- 5–6 klasių mokinių;                
- 7–8 klasių mokinių;
- 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių.
Mokyklą gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą. KONKURSO NUOSTATAI
Kviečiame komandas registruotis ir aktyviai dalyvauti konkurse.
Registracija priimama visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kabinete. 
I Etapo datos ir laikas:
- 7–8 klasių mokinių; 23 d. 13.00 val.
- 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių. 23 d. 15.00 val.   
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų; 27 d. 10.00 val.   
- 1–4 klasių mokinių; 27 d. 12.30 val.           
Konkurso vieta: Druskininkų jaunimo užimtumo centras     
 

© 2014 Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sprendimas - UAB Norida